Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς συνεχίσθηκαν οἱ πτωτικὲς τάσεις, παρὰ τὴν ἐπικράτηση τῆς Χίλλαρυ Κλίντον στὴν πρώτη τηλεοπτικὴ ἀναμέτρηση μὲ τὸν Ντόναλντ Τράμπ∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε ἐλάχιστα στὰ 1,1237 δολλάρια καὶ 112,7850 γιέν, ἐνῶ κινήθηκαν σταθερά, χρυσός, 1335,85, καὶ πετρέλαιο, 46,37. Οἱ ἐπενδυτὲς φαίνεται ὅτι δὲν ἔχουν πεισθεῖ ὅτι θὰ κερδίσει ἡ Δημοκρατικὴ ὑποψήφιος στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες καὶ συνεχίζουν τὴν ἐπιφυλακτικὴ στάση τους, ἡ ὁποία εὐνοεῖται κι ἀπ’ τὴν καθυστέρηση τῆς Τεράζα Μαίυ, στὴν ἔναρξη διαπραγματεύσεων μὲ τὶς Βρυξέλλες, γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ Brexit∙ ἡ φυγὴ μεγάλων ἐπιχειρήσεων ἀπ’ τὸ Σίτυ πρὸς τὶς εὐρωπαϊκὲς πρωτεύουσες συνεχίζεται κλιμακούμενη κι αὐτὸ ἐνισχύει τὴν διστακτικότητα τῶν ἐπενδυτῶν. Ἡ ὑπόθεση τῆς Deutschetchebank θεωρεῖται σοβαρά, ἀλλὰ μόνο γιὰ τὴν Γερμανία, μετὰ τὴν ἄρνηση τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ νὰ καλύψει ἡ κυβέρνηση τὰ χρέη της∙ ἔτσι τὸ βάρος θὰ πέσει ἔτσι ἀποκλειστικὰ στοὺς μετόχους τῆς μεγάλης τραπέζης.