Συρία, μάχες γιὰ τὸ Ἀλέπι

Οἱ μάχες γιὰ τὸν ἔλεγχο τοῦ Ἀλεπίου κλιμακώνονται σὲ ἔνταση, καθὼς οἱ Τζιχαντιστὲς στὶς ἀνατολικὲς συνοικίες ἔχουν ἀπομονωθεῖ ἀπ’ τὶς γραμμὲς ἀνεφοδιασμοῦ τους στὴν Τουρκία, ἀλλὰ καὶ ὁ δυτικὸς τύπος χαμήλωσε τὴν ἀντιρωσικὴ ἐκστρατεία του∙ αἰτία θεωρεῖται ἡ ἀποκάλυψη, ὅτι, πρὶν ἀπ’ τὸν βομβαρδισμὸ συριακῶν θέσεων στὴν Ράκκα ἀπ’ τὴν ἀμερικανικὴ ἀεροπορία εἶχε γίνει ἡλεκτρονικὴ συνομιλία στρατιωτικῶν της μὲ Ἰσλαμιστὲς τοῦ χαλιφάτου. Οἱ Ἀμερικανοὶ δὲν ἀπάντησαν στὶς κατηγορίες, ποὺ ἀποκαλύπτουν τὶς διασυνδέσεις τους μὲ τὸ χαλιφάτο∙ ἡ συσχέτιση τοῦ Ἀλεπίου μὲ τὸ Σεράγεβο πρὸ δεκαπενταετίας θεωρήθηκε τουλάχιστον ἀτυχής, διότι στὴν Συρία εἶναι παροῦσα ἡ Ρωσία, μὲ τὴν Κίνα συμπαραστάτη καὶ ἄλλη διεθνῆ συγκυρία. Μᾶλλον ἀναγνωρίζουν στὸ Πεντάγωνο τὴν νίκη τῶν Σύρων μὲ ὅ,τι αὐτὸ σημαίνει.