Ἀγροτικά, Κίνας, Ρωσίας

Ἡ Μόσχα καὶ τὸ Πεκίνο συμφώνησαν στὴν διεύρυνση τῆς συνεργασίας τους καὶ στὸν ἀγροτικὸ τομέα, μὲ σύσταση κοινῶν ἑταιρειῶν∙ σκοπὸς εἶναι ἡ ἀξιοποίηση τῶν ἀχανῶν γεωργικῶν ἐκτάσεων τῆς Ρωσίας καὶ τὸν ἐφοδιασμὸ τῆς Κίνας μὲ τὴν παραγωγή τους. Ἡ συνεργασία ἔχει ἤδη ἀρχίσει καὶ πολλὲς κινεζικὲς ἑταιρεῖες, ἀγροτικὲς καὶ βιομηχανικές, ἔχουν ἐγκατασταθεῖ στὴν γειτονικὴ χώρα∙ ἡ λογική τους εἶναι ἁπλή, ἡ Ρωσία διαθέτει τεράστιες ἐκτάσεις ἀναξιοποίητες καὶ ἡ Κίνα πληθυσμὸ 1,3 δις κατοίκους τὸν ὁποῖο ἀδυνατεῖ νὰ θρέψει ἀπ’ τὴν παραγωγὴ τῶν δικῶν της περιορισμένων ἐκτάσεων. Ὁ ἀγροτικὸς τομέας προστίθεται στὸν ἐνεργειακό, μὲ τὰ μεγάλα ἀποθέματα τῆς Ρωσίας∙ ἡ διαφορὰ εἶναι μία, οἱ πηγὲς ἐνεργείας εἶναι ἀναλώσιμες, ἐνῶ οἱ γεωργικὲς ἀνανεώσιμες καὶ ἔχουν μακροχρόνιες προοπτικὲς ἀποδόσεως.