Συρία, χρηματοδότηση ΗΠΑ

Ἡ Οὐάσιγκτον ἐνέκρινε τὴν χρηματοδότηση μὲ 360 ἑκατομμύρια δολλάρια τὶς ἰσλαμικὲς ὀργανώσεις τῆς Συρίας, ὡς ὕστατη προσπάθεια γιὰ τὴν ἀποφυγὴ τῆς ἥττας τους στὸν ἐμφύλιο πόλεμο∙ στὸ Ἀλέπι οἱ κυβερνητικὲς δυνάμεις ἔχουν κάτω ἀπὸ ἀσφυκτικὸ κλοιὸ τὶς ἀνατολικὲς συνοικίες τῆς πόλεως καὶ τοὺς Τζιχαντιστές της, ὁπότε εἶναι θέμα χρόνου ἡ παράδοσή τους. Ἡ βοήθεια δίδεται, μὲ παρέμβαση κυρίως τοῦ Πενταγώνου καὶ παρὰ τὶς ἐπιφυλάξεις τοῦ Σταίητ Ντηπάρτμεντ∙ ὁ διάλογος μὲ τὴν Μόσχα ἔχει παγώσει καὶ δύσκολα ξαναρχίζει. Ἡ ἰσορροπία δυνάμεων ἔχει ἀλλάξει στὴν περιοχή, μὲ τὴν Τουρκία νὰ κόβει τὶς ὁδοὺς ἀνεφοδιασμοῦ τοῦ χαλιφάτου, ἐνῶ καὶ ἡ Σαουδικὴ Ἀραβία ἀναθεωρεῖ τὴν πολιτική της, διότι δὲν μπορεῖ μόνη της καὶ λόγῳ ἀποστάσεως, νὰ καλύψει τοὺς Ἰσλαμιστές. Πάντως ὁ βομβαρδισμὸς δύο νοσοκομείων στὶς ἀνατολικὲς συνοικίες ἔχουν προκαλέσει τὴν ἀντίδραση τῶν Δυτικῶν κατὰ τῶν Ρώσων καὶ τῆς Δαμασκοῦ ὡς πρωταίτιους.