Ρεμίνμπι, ἔνταξη στὸ ΔΝΤ

Τὴν 1η Ὀκτωβρίου ἀρχίζει ἡ ἔνταξη τοῦ ρεμίνμπι στὸ κάντιστρο τῶν μεγάλων νομισμάτων γιὰ προσδιορισμὸ τῆς ἀξίας τῶν εἰδικῶν τραβηκτικῶν δικαιωμάτων∙ τὰ ἄλλα εἶναι, δολλάριο, εὐρώ, γιὲν καὶ ἀγγλικὴ λίρα. Ἡ ἔνταξη σημαίνει ὅτι καθίσταται πλέον ἐλευθέρως ἀνταλλασσόμενο νόμισμα, μετατρέψιμο ἀμέσως σὲ ὁποιοδήποτε ἄλλο, διότι ἡ Κίνα διαθέτει τριάμισυ περίπου τρις δολλάρια συναλλαγματικὰ διαθέσιμα, τὰ περισσότερα στὸν κόσμο∙ ταυτοχρόνως αὐτὸ σημαίνει, ὅτι μπορεῖ ἄνετα μιὰ τρίτη χώρα ἢ καὶ μία μεγάλη ἑταιρεία νὰ ἐκδώσει ὁμολογιακὸ δάνειο στὴν Σαγκάη. Ἤδη ἄρχισαν οἱ ἄλλες χῶρες τὴν κάλυψη τῶν πιστωτικῶν τους ἀναγκῶν ἀπ’ τὴν Σαγκάη καὶ τὸ Χὸνγκ Κόνγκ, ὄχι μόνο τῆς Ἀσίας καὶ τῆς Ἀφρικῆς, ἀλλὰ καὶ τῆς Εὐρώπης, μὲ πρώτη τὴν Πολωνία∙ στὴν διεθνῆ οἰκονομία ἀποκτᾶ κεντρικὸ ρόλο ἡ Κίνα καὶ μάλιστα ἐνισχύεται αὐτὸς μετὰ τὸ Brexit∙ πολλὲς πολυεθνικὲς ἑταιρεῖες μεταφέρουν τὴν ἕδρα τους σὲ κινεζικὲς πόλεις.