Εἰρηνοδικεῖο Θεσσαλονίκης

Οἱ προχθεσινὲς σκηνὲς στὸ Εἰρηνοδικεῖο τῆς Θεσσαλονίκης ἀποτελοῦν τὸ προοίμιο γιὰ τὴν ἀντίδραση τοῦ κόσμου στοὺς πλειστηριασμοὺς τῶν σπιτιῶν τους∙ ἑκατοντάδες εἶχαν συγκεντρωθεῖ μέσα καὶ ἔξω ἀπ’ τὴν αἴθουσα τῆς δίκης καὶ διαμαρτύρονταν γιὰ τὴν ἐκποίηση τοῦ διαμερίσματος ἑνὸς πολυτέκνου. Ἡ παρέμβαση τῶν ΜΑΤ δὲν ἐμπόδισε τὸν κόσμο στὶς διαμαρτυρίες του καὶ ἦρθαν σὲ διαπληκτισμοὺς μὲ τοὺς ἀστυνομικοὺς γιὰ πολλὴ ὥρα∙ ἡ Εἰρηνοδίκης τελικὰ ἀνέβαλε τὸν πλειστηριασμὸ καὶ ὁ κόσμος ἤρεμα ἀποχώρησε, ἀλλὰ ὅλοι τους ἐμφανίσθηκαν ὅτι δὲν εἶναι διατεθειμένοι νὰ ἐπιτρέψουν τὴν ἐκποίηση τῶν σπιτιῶν τους. Ὅπως ἔδειξαν τὰ γεγονότα δὲν ἦταν καθοδηγούμενη ἡ συγκέντρωση, ἀλλὰ αὐθόρμητη, ὁπότε θὰ ἔχει καὶ συνέχεια, ἂς τὸ σκεφθεῖ ἡ κυβέρνηση.