Τὰ ἰδιωτικὰ σχολεῖα

Οἱ γονεῖς ἔχουν τὸ δικαίωμα νὰ ἐπιλέγουν τὰ σχολεῖα γιὰ τὰ παιδιά τους, ἰδιωτικὰ ἢ δημόσια, διότι ἔχουν τὶς οἰκονομικὲς δυνατότητες γιὰ τὰ πρῶτα, ἢ διότι προτιμοῦν τὰ δεύτερα γιὰ πολιτικοὺς ἢ κοινωνικοὺς λόγους∙ ὅταν ὅμως ἔχουν ἐπιλέξει ἕνα ἀπ’ τὰ δύο, αὐτὸ σημαίνει ὅτι ἔχει μετρήσει ἡ πολιτικὴ πτυχὴ τοῦ ζητήματος, πέραν τῆς οἰκονομικῆς. Ἄν κάποιοι διαλέγουν τὰ ἰδιωτικὰ σχολεῖα, διότι ἔχουν τὴν οἰκονομικὴ ἄνεση, τότε αὐτὸ σημαίνει ὅτι εἶναι καὶ πολιτική τους ἐπιλογή, διαφορετικὰ εἶναι διπρόσωποι ἢ ψεύδονται∙ ὁ Ναπολεοντίσκος εἶναι ἕνα ἀπ’ τὰ δύο, ἢ καὶ τὰ δύο μαζί. Στέλνει τὰ παιδιά του σὲ πανάκριβο ἰδιωτικὸ σχολεῖο, ἀλλὰ κατακεραυνώνει τὴν ἰδιωτικὴ ἐκπαίδευση στὴν Βουλή.