Συρία, κλιμάκωση πολέμου

Ἡ κλιμάκωση τοῦ πολέμου συνεχίζεται στὴν Συρία, μὲ στόχο τῶν Σύρων καὶ τῶν Ρώσων τὴν κατάληψη, τὸ συντομώτερο δυνατόν, τῶν ἀνατολικῶν συνοικιῶν τοῦ Ἀλεπίου∙ ἡ Οὐάσιγκτον ἀντιδρᾶ μὲ νέα ἔκκληση γιὰ ἐπανάληψη τῶν διαπραγματεύσεων, τὴν ἐπιβολὴ ἐκεχειρίας καὶ τὸν διαχωρισμὸ ἀπ’ τοὺς Ρωσους τῶν μετριοπαθῶν Ἰσλαμιστῶν ἀπ’ τὸ χαλιφάτο. Ἡ Μόσχα δὲν ἀποδέχεται τὴν λογικὴ αὐτὴ καὶ ἀπαντᾶ ζητώντας ἀπ’ τοὺς Ἀμερικανοὺς νὰ κάνουν οἱ ἴδιοι σαφῆ διαχωρισμὸ τῶν δύο ὁμάδων, διότι γνωρίζουν ἄριστα ὅτι εἶναι στενὴ ἡ συνεργασία τους∙ τὸ Κρεμλίνο ἐπιδιώκει τὴν ἀνατροπὴ τῆς ἰσορροπίας στὴν μαρτυρικὴ χώρα, μὲ τὴν κατάληψη ὁλοκλήρου τοῦ Ἀλεπίου ἀπ’ τὴν Δαμασκὸ καὶ ζητάει τὴν ἐκχώρηση καὶ δευτέρας ἀεροπορικῆς βάσεως, διότι ἡ πρώτη δὲν εἶναι ἐπαρκὴς γιὰ τὶς στρατιωτικές της ἐπιχειρήσεις. Τὸ πρόβλημα ἑστιάζεται στὴν Ἀμερική, μὲ τὴν διάσταση Πενταγώνου καὶ Σταίητ Ντηπάρτμεντ∙ τὸ Πεντάγωνο συνεχίζει τὴν κάλυψη τῶν Τζιχαντιστῶν.