Προϋπολογισμὸς ἀνειλικρινὴς

Τὸ προσχέδιο τοῦ προϋπολογισμοῦ στερεῖται κάθε ἐννοίας σοβαρότητος καὶ εἰλικρινείας∙ στὶς Βρυξέλλες ἀπάντησαν μὲ εἰρωνικὰ χαμόγελα, μόλις διάβασαν τὰ στοιχεῖα του, ἀνάπτυξη, 2,7%, πρωτογενὲς πλεόνασμα, 1,7%, καὶ νέοι φόροι, 3,3 δις εὐρώ. Ὅλοι γνωρίζουν ὅτι πρόκειται γιὰ ἀσκήσεις ἐπὶ χάρτου τοῦ ὑπουργοῦ, μὲ σκοπὸ νὰ χρησιμοποιηθοῦν στὴν συνθηματολογία τοῦ Ναπολεοντίσκου στὶς προσεχεῖς ἐκλογές, οἱ ὁποῖες δὲν ἀργοῦν πλέον∙ παίζει μὲ τὰ νέα συνθήματά του, ἐνῶ γνωρίζει ὅτι δὲν ἔχουν καμμία ἀπήχηση στὸν κόσμο, διότι ὅπου κι ἂν τολμήσει νὰ ἐμφανισθεῖ γίνεται δεκτὸς μὲ ἄγριες ἀποδοκιμασίες καὶ καταφεύγει στὴν προστασία τῶν ΜΑΤ. Ἡ ἀποδοκιμασία ἔρχεται εὐθέως ἀπ’ τοὺς δανειστὲς κι ἀπ’ τὸ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο χειρότερα, διότι δὲν πρόκειται νὰ δεχθεῖ συμμετοχὴ στὸ ἑλληνικὸ πρόγραμμα μὲ καταφανῶς πλαστὸ προϋπολογισμό. Ἡ ἐναλλακτικὴ λύση ὅμως δὲν βρίσκεται κι οὔτε μπορεῖ ἐπὶ μακρὸν νὰ κρύβεται στὸ Μέγαρο Μαξίμου, ὑποχρεωτικὰ θὰ τὸν ξετρυπώσουν.