Χημικὰ κατὰ συνταξιούχων

Τὰ χημικὰ κατὰ τῶν συνταξιούχων στὴν Ἡρώδου Ἀττικοῦ ἀποκαλύπτουν τὶν πανικκὸ τοῦ Ναπολεοντίσκου ἀπ’ τὴν πολιτική του κατάρρευση καὶ τὴν ἔκρηξη τοῦ κόσμου ἐναντίον του∙ ἔρχονται τὴν ἑπομένη τῶν δακρυγόνων στὴν Καισαριανὴ καὶ τὴν καταδίωξη τῶν Καισαριανιτῶν στὰ στενά της, ὅπως γινόταν καὶ στὴν Κατοχή. Μπροστὰ στὴν πάνδημη κατακραυγὴ ὁ πρωθυπουργὸς ἔδωσε ἐντολή, νὰ μὴν χρησιμοποιηθοῦν ἄλλη φορὰ χημικὰ κατὰ διαδηλωτῶν, ἀλλὰ πόσο καιρὸ θὰ κρατήσει ἡ ὑπόσχεση αὐτή, διότι μὲ ἄλλα συνθήματα ἀνῆλθε στὴν ἐξουσία∙ εἶναι γεγονὸς ὅτι ὅποιος πρωθυπουργὸς χρησιμοποίησε βία καὶ δακρυγόνα κατὰ τῶν συνταξιούχων ἀποχώρησε ἀπ’ τὴν ἐξουσία λίαν συντόμως. Ἡ χθεσινὴ διαδήλωση ἦταν μεγάλη καὶ ἡ βία θὰ φέρει πολὺ περισσότερους στοὺς δρόμους, μαζὶ μὲ τὶς νέες περικοπὲς μισθῶν καὶ συντάξεων∙ ἄλλωστε καὶ τὸ συνέδριο εἶναι ἄλλος πονοκέφαλος, διότι ἀναγνωρίζεται στὴν Κουμουνδούρου ὅτι δὲν ὑπάρχει προσέλευση στελεχῶν, ἐπικρατεῖ ὁ ἀνεξέλεγκτος φόβος ἀποδοκιμασίας.