Συρία, ἀλλαγὴ ἰσορροπίας

Ἡ ἀλλαγὴ ἰσορροπίας στὴν Συρία ἐμπεδώνεται πλέον, καθὼς οἱ συριακὲς δυνάμεις ἄφησαν ἀνοικτοὺς διαδρόμους φυγῆς τῶν Τζιχαντιστῶν ἀπ’ τὶς ἀνατολικὲς συνοικίες τοῦ Ἀλεπίου καὶ ζήτησαν ἀπ’ τοὺς κατοίκους τους νὰ παραμείνουν στὰ σπίτια τους∙ οἱ πληφορορίες εἶναι συγκεχυμένες, ἀλλὰ φαίνεται ὅτι ἀρκετοὶ Ἰσλαμιστὲς ἀποχωροῦν καὶ κατευθύνονται πρὸς τὸ γειτονικὸ Ἰντλίμπ. Οἱ ἀντεγκλήσεις Ἀμερικανῶν καὶ Ρώσων ἔχουν μειωθεῖ σημαντικά, ἐνῶ καὶ ἡ ἀτλαντικὴ προπαγάνδα, γιὰ τοὺς βομβαρδισμοὺς νοσοκομείων ἔχει ἀραίωσει∙ φαίνεται ὅτι στὴν Οὐάσιγκτον ἀποδέχονται τὴν νέα πραγματικότητα, ἐνῶ ὁ Βλαδίμμηρος Ποῦτιν ἔστειλε συγχαρητήριο τηλεγράφημα στὴν Ἀγκέλα Μέρκελ, γιὰ τὴν ἐπέτειο ἑνοποιήσεως τῆς Γερμανίας. Πολλοὶ πιστεύουν ὅτι σπάει ὁ πάγος τῶν σχέσεων Μόσχας καὶ Βερολίνου, μὲ προέκταση ὁλοκλήρου τῆς Εὐρωζώνης καὶ τὴν ἄρση τῶν κυρώσεων κατὰ τῆς Ρωσίας∙ ἄλλωστε, σὲ μεγάλο βαθμό, αὐτὲς ἔχουν περιορισθεῖ ἀρκετὰ καὶ παραβιάζονται συστηματικὰ ἀπ’ τὶς μεγάλες εὐρωπαϊκὲς ἑταιρεῖες, μὲ ἀνοχὴ τῶν Βρυξελλῶν.