Ἀδιανόητη ἡ φοροκαταιγίδα

Ἡ φοροκαταιγίδα τοῦ νέου προϋπολογισμοῦ ὑπερβαίνει κάθε πρόβλεψη, μὲ φόρους 3,9 δις εὐρὼ καὶ περικοπὲς σὲ συντάξεις καὶ μισθούς∙ ἡ κυβέρνηση τὰ δίνει ὅλα, γιὰ νὰ δείξει ὅτι συμμορφώνεται πρὸς τὸ πρόγραμμα, μόνο στὶς ἐπιβαρρύνσεις, ἀλλὰ ὄχι καὶ στὶς μεταρρυθμίσεις, ἐνῶ οἱ ὑπουργοί τους παίζουν μὲ τὸν πόνο τοῦ κόσμου, ὅπως ὁ ἀξιοθρήνητος τῶν Οἰκονομικῶν. Τὰ στοιχεῖα εἶναι ἀποκαλυπτικά, οἱ ἐπιχειρήσεις ποὺ ἔκλεισαν τὸ ἐννεάμηνο εἶναι κατὰ 4000 περισσότερες ἀπὸ ὅσες ἄνοιξαν, γιὰ πρώτη φορὰ στὴν ἑπταετῆ μνημονιακὴ περίοδο, καὶ μόνο τὰ ἀριστερὰ φερέφωνα, ὅπως ὁ ΙΟΒΕ, βλέπουν ἀλλαγὴ τοῦ οἰκονομικοῦ κλίματος. Ἀντιθέτως ὁ Πιὲρ Μοσχοβισὶ ζητάει τὴν ἐκπλήρωση τῶν ὑποχρεώσεων τῆς χώρας στὶς μεταρρυθμίσεις, γιὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀξιολογήσεως∙ οἱ προβλέψεις γιὰ ἀνάπτυξη 2,7% τὸ 2017 ἀντιμετωπίζονται μὲ εἰρωνικὰ χαμόγελα στὶς Βρυξέλλες καὶ ἐκλαμβάνονται ὡς ἀστεῖες, ἐνῶ χαρακτηρίζονται ὡς ἐπιστροφὴ στὰ χαλκευμένα στατιστικὰ στοιχεῖα τοῦ παρελθόντος.