Οἰκονομία καὶ στὰ τρόφιμα

Ἡ κατάσταση ἐξαθλιώσεως τοῦ κόσμου ἔχει φθάσει στὸ ἀπρόχωρητο καὶ θυμίζει καταστάσεις τῆς κατοχῆς∙ ἔχει φθάσει στὸ σημεῖο νὰ περιορίσει σημαντικὰ καὶ τὶς δαπάνες διατροφῆς κατὰ 12%, ὅπως καταγράφει ἡ ἔκθεση τῆς ΕΛΣΤΑΤ. Ὁ ἑλληνικὸς λαὸς βρίσκεται στὴν χειρότερη κατάσταση ἔνδειας στὴν μεταπολεμικὴ ἱστορία του, διότι εἶναι συγκριτικὸ μέγεθος ἡ πεῖνα καὶ ὄχι ἀπόλυτο, ἐνῶ ἡ εἰκονικὴ πραγματικότητα τῆς κυβερνητικῆς προπαγάνδας δὲν πείθει κανέναν∙ ἄλλωστε τὸ δείχνουν οἱ δημοσκοπήσεις, μὲ διαφορὰ στὶς εἴκοσι μονάδες τῆς Νέας Δημοκρατίας, ἐὰν ἀφαιρεθεῖ ἡ χάλκευσή τους∙ ἤδη στὸ Μέγαρο Μαξίμου ἀναγνωρίζουν ὅτι βρίσκονται μπροστὰ στὸν γκρεμὸ καὶ τὸ ἐρώτημα εἶναι, τὸ ἐὰν θὰ κάνουν ἡρωικὴ ἔξοδο ἢ θὰ ἐξαφανισθοῦν νύχτα.