Πολωνία, πόλεμος ἀμβλώσεων

Σὲ ἀνοικτὸ πόλεμο μὲ τὶς Πολωνέζες βρίσκεται ἡ κυβέρνηση τῆς Βαρσοβίας γιὰ τὸ θέμα τῶν ἀμβλώσεων∙ οἱ διαδηλώσεις στὴν Βαρσοβία καὶ τὶς ἄλλες πόλεις εἶναι καθημερινὲς καὶ μαζικές, μὲ αἴτημα τὴν ἀποτροπὴ τῆς νομοθεσίας γιὰ τὴν ἀπαγόρευση τῶν ἀμβλώσεων. Ἀλλὰ ἡ κυβέρνηση ἐπιμένει, διότι ἔχει ἐκλεγεῖ μὲ συνθήματα θρησκευτικῆς ἁγνότητος τῆς χώρας καὶ προετοιμάζει τὴν πλήρη κατάργηση τοῦ δικαιώματος τῆς ἀμβλώσεως, παρὰ τὶς ἐπιφυλάξεις ποὺ ἔχουν ἐκφράσει καὶ οἱ Βρυξέλλες∙ ἡ ἀναταραχὴ εἶναι σοβαρή, διότι καὶ ἡ οἰκονομικὴ κρίση ἐπιδεινώνεται στὴν χώρα, ἐνῶ καὶ ἡ ἀπόλυτη ταύτισή της μὲ τὴν ἀμερικανικὴ πολιτικὴ στὴν Οὐκρανία δυσαρεστεῖ τὸν κόσμο. Ἄλλωστε ἔχει ὑποστεῖ μεγάλες ζημίες, μὲ τὴν μείωση τῶν ἐξαγωγῶν της, κυρίως ἀγροτικῶν προϊόντων, πρὸς τὴν Ρωσία, λόγῳ τῶν κυρώσεων.