Προβλέψεις γιὰ οἰκονομία

Οἱ προβλέψεις τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου γιὰ τὴν διεθνῆ οἰκονομία ἦταν ἀπαισιόδξες∙ ἡ φθινοπωρινὴ ἔκθεσή του ἀνεβάζει τὴν ἀνάπτυξη παγκοσμίως σὲ 3,1% γιὰ φέτος ἀπὸ 3,4% τὴν περασμένη Ἄνοιξη, ἀλλὰ σὲ 1,6% γιὰ τὶς ἀναπτυγμένες χῶρες ἀπὸ 2,1% καὶ σὲ 4,1% γιὰ τὶς ὑπανάπτυκτες, ἀπὸ 4,4%. Πρῶτες εἶναι, Ἰνδίες, 6,8% καὶ Κίνα, 6,6%, ἐνῶ γιὰ τὴν Βρεταννία μειώνεται σὲ 1,8% ἀπὸ 2,1% καὶ αὐξάνεται γιὰ τὴν Γερμανία, 1,8%, ἀπὸ 1,7%. Μοναδικὴ μᾶλλον ἐξαίρεση κάνει στὴν Ἑλλάδα, μὲ πρόβλεψη γιὰ 2,8% τὸ 2017, καὶ 0,1% γιὰ φέτος. Οἱ ἐκτιμήσεις αὐτὲς ἐξέπληξαν καὶ τὴν κυβέρνηση καὶ τὶς Βρυξέλλες, διότι δὲν δικαιολογοῦνται ἀπὸ κανέναν∙ ἡ ἑρμηνεία εἶναι μία, θέτει ὡς προϋποθεση τὴν ἐπιτάχυνση τῶν μεταρρυθμίσεων καὶ τῶν ἀποκρατικοποιήσεων, διαφορετικὰ ἀρνεῖται καὶ τὴν συμμετοχή του στὸ ἑλληνικὸ πρόγραμμα καὶ προσθέτει ὅτι ἀπαιτοῦνται νέα μέτρα, ὕψους 1,5 δις εὐρώ. Κόκκαλο ὁ Ναπολεοντίσκος.