Συρία, ἀποδοχὴ τετελεσμένων

Οἱ Ἀμερικανοὶ δείχνουν ὅτι ἀποδέχονται τὰ τετελεσμένα τῆς Συρίας καὶ ἐπιχειροῦν ἀλλαγὴ τῆς πολιτικῆς τους στὴν Μέση Ἀνατολή∙ τὸ Ἀλέπι πιστεύεται ὅτι σύντομα πέφτει ὁλόκληρο στὰ χέρια τῶν κυβερνητικῶν δυνάμεων, ὁπότε σχεδιάζουν αὐτὲς τὴν ἐκκαθάριση καὶ τῶν ἄλλων περιοχῶν ἀπ’ τοὺς Τζιχαντιστές. Ἤδη στὸ Ἰράκ, μὲ τὴν βοήθεια τῶν Ἰρανῶν ἐπαναστατικῶν φρουρῶν, ἔχουν πολιορκήσει τὴν Μοσούλη καὶ ἑτοιμάζονται γιὰ τὴν τελικὴ ἔφοδο∙ ἡ ἐγκατάσταση τῶν S300 καὶ S400 στὴν Συρία ἐπιτρέπει στὴν ρωσικὴ ἀεροπορία τὸν ἀπόλυτο ἔλεγχο τῆς περιοχῆς καὶ τὴν ἐπικράτηση τοῦ Χαφὲζ Ἀσσάντ. Ἡ Οὐάσιγκτον καταστρώνει τὴν πολιτική της καὶ ἐπιχειρεῖ ἄνοιγμα πρὸς τὴν Τεχεράνη, διότι στὶς ἐξελίξεις τῆς Συρίας τὸ Ἰσραὴλ δὲν εἶναι πλέον σαφῶς ἀντίθετο, ἐπειδή, ἀναφέρουν οἱ διπλωματικὲς πληροφορίες, ὅτι ἔχει λάβει ἐγγυήσεις ἀπ’ τὴν Μόσχα γιὰ τὸ ρόλο τῆς Περσίας∙ αὐτὸ σημαίνει ὅτι καὶ οἱ Ἐβραῖοι ἀποδέχονται τὴν περιθωριοποίηση τῶν Ἀμερικανῶν.