Διαπόμπευση δικαιοσύνης

Οἱ ὁλοκληρωτικῆς μορφῆς παρεμβάσεις τῆς κυβερνήσεως στὴν δικαιοσύνη συνεχίζονται, ἐνῶ δύο ἀντιπρόεδροι τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας ὑπέβαλαν τὴν παραίτησή τους ἀπ’ τὴν Ἕνωσή τους, γιὰ τὶς ἀποφάσεις τοῦ προέδρου καὶ τὴν κάλυψη πρὸς αὐτὸν τῆς Ἑνώσεως∙ ἡ ὠμὴ παραβίαση τοῦ καταστατικοῦ χάρτου τῆς χώρας ἐπιβεβαιώνεται ὁλοκάθαρα. Ὁ Ναπολεοντίσκος βλέπει ὅτι χάνει τὴν ἐξουσία καὶ ἀπειλεῖται μὲ ἀπότομη κατάρρευση καὶ ἀποκαλύτπει τὸν πραγματικὸ ἑαυτό του, τὸ φασιστάκι ποὺ κρύβει μέσα του∙ ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης τὸν ἔχει προειδοποιήσει αὐστηρότατα καὶ πολλὲς φορές, ἀλλὰ δὲν ἀκούει. Δύο πράγματα τὸν κρατοῦν στὴν ἐξουσία∙ ὁ φόβος τῆς λογοδοσίας, λίαν αὐστηρὸς μάλιστα, διότι εἶναι πολλὰ τὰ κακουργήματα ποὺ ἔχει διαπράξει, καὶ οἱ ὑποχρεώσεις πρὸς τοὺς ἀτλαντικοὺς κερδοσκόπους, τοὺς Τούρκους καὶ Ἀλβανούς. Ἔχει ἀνεκπλήρωτες ἐξαρτήσεις.