Ἔπαθλο τῆς Νομικῆς Ἀθηνῶν

Ἡ ὁμάδα τῆς Νομικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν κέρδισε τὸ πρῶτο βραβεῖο στὸν παγκόσμιο διαγωνισμὸ γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση ἑνὸς διαστημικοῦ προβλήματος∙ στὴν Γκουανταλαχάρα τοῦ Μεξικοῦ ἔγινε ὁ διαγωνισμὸς καὶ οἱ Γεωργία-Ἑλένη Ἐξάρχου, Φιλαρέτη Κουϊμτζῆ, Φιλαρέτου και Σοφία Στελλάτου ὑπὸ τὴν ἐπίβλεψη καὶ καθοδήγηση τοῦ Γ. Κυριακόπουλου, Λέκτορα Διεθνοῦς Δικαίου τῆς Νομικῆς Ἀθηνῶν, ἀναδείχθηκαν πρῶτες. Εἶχαν κερδίσει τὴν πρώτη θέση στὸν εὐρωπαϊκὸ διαγωνισμὸ καὶ ἐκπροσώπησαν τὴν Εὐρώπη. Μάλιστα ἡ Φιλαρέτη Κουιμτζῆ, Φιλαρέτου ἀναδείχθηκε καὶ ὁ καλύτερος ἀγορητὴς παγκοσμίως. Τὰ νεαρὰ κορίτσια τίμησαν τὰ ἑλληνικὰ χρώματα μὲ τὸν καλύτερο τρόπο καὶ μᾶς γέμισαν χαρὰ καὶ ὑπερηφάνεια∙ συγχαρητήρια ἐπίσης καὶ στὸν καθηγητή τους καὶ στὴν Σχολή, διότι προετοίμασε ἄριστα τὰ παιδιά.