Συνέδριο τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, δισεπίλυτο πρόβλημα

Τὸ συνέδριο τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἐξελίσσεται, τρεῖς μέρες πρὶν τὴν ἔναρξή του, σὲ δισεπίλυτο πρόβλημα γιὰ τὴν κυβέρνηση, μὲ ἀπρόβλεπτες τὶς προεκτάσεις του∙ οἱ παράγοντες τῆς Κουμουνδρούρου βρίσκονται σὲ κατάσταση πανικοῦ καὶ τὰ ἐπιχειρήματά τους εἶναι πολὺ πειστικά. Ὅταν ὁ καναλάρχης πῆγε στὸν Βόλο καὶ μίλησε σὲ συγκέντρωση πενῆντα στελεχῶν, ἐνῶ ἀπ’ ἔξω ἦταν ἑκατοντάδες οἱ διαδηλωτὲς ποὺ συγκρούονταν μὲ τὰ ΜΑΤ, κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ προβλέψει τὴν συνέχεια τὴν Πέμπτη∙ δὲν πρόκειται μόνο γιὰ σύγκρουση τῶν διαφόρων τάσεων μέσα στὸ κόμμα, τὴν ὁποία προσπαθοῦν νὰ ἀξιοποιήσουν οἱ 53, ἀλλὰ γιὰ εὐθεῖα ἀμφισβήτηση τοῦ Ναπολεοντίσκου, ἀφοῦ οἱ ἐκλεκτοί του, εἴτε προστατεύονται ἀπ’ τὴν Ἀστυνομία, εἴτε δὲν ἐκλέγονται ὡς σύνεδροι, ὅταν ὁ ἴδιος προσωπικὰ μάλιστα τοὺς προτείνει.