Γενικὴ πολιτικὴ ἀναμέτρηση

Ἡ συζήτηση σὲ ἐπίπεδο ἀρχηγῶν στὴν Βουλή, γιὰ τὴν διαφάνεια καὶ τὴν διαπλοκή, ἀναμένεται νὰ ἐξελιχθεῖ σὲ γενικὴ πολιτικὴ ἀναμέτρηση τοῦ Κυριάκου Μηστοτάκη μὲ τὸν Ναπολεοντίσκο∙ οἱ συνθῆκες εἶναι οἱ χείριστες γιὰ τὴν κυβέρνηση καὶ θὰ προτιμοῦσε ὁ πρωθυπουργὸς νὰ τὴν ἀναβάλει, ἂν μποροῦσε, ἀλλὰ αὐτὸ θὰ ἐκλαμβανόταν ὡς φυγομαχία κι γι’ αὐτὸ δὲν τὸ θέλει. Ὁπωσδήποτε τὸ δικαστικὸ καὶ ἡ κατάλυση τῆς διακρίσεως τῶν ἐξουσιῶν εἶναι τὸ πρῶτο, καὶ ἀκολουθοῦν τὰ φαινόμενα αὐταρχικῆς ἐξουσίας καὶ ὁλοκληρωτισμοῦ σὲ ἡμερησία διάταξη, ὅπως καὶ ἡ ψυχρολουσία στὴν Οὐάσιγκτον γιὰ τὴν ἀποτυχία τοῦ οἰκονομικοῦ προγράμματος∙ οἱ δημοσκοπήσεις καὶ ὁ καταποντισμὸς του ἐπισκιάζουν τὴν συζήτηση, ἔστω κι ἂν δὲν τὶς ἐπικαλεσθοῦν οἱ ἀρχηγοί, ἀλλὰ τὸ αἴτημα τῶν ἐκλογῶν, γιὰ ἀπαλλαγὴ τῆς χώρας ἀπ’ τὴν κυβέρνηση τῆς ἱστορίας θὰ κυριαρχήσει. Στὴν γωνία εἶναι στριμωγμένος ὁ πρωθυπουργὸς κι αὐτὸ τὸ γνωρίζει πολὺ καλά.