Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνοδικὲς τάσεις, χωρὶς ἰδιαίτερα χαρακτηριστικά∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,1164 δολλάρια καὶ 115,4050 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1262, ἐνῶ ἀνέβηκε τὸ πετρέλαιο, 52,41. Ἡ ἐτήσια συνέλευση τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου δὲν εἶχε εὐχάριστα νέα γιὰ τὴν παγκόσμια οἰκονομία, καθὼς προβλέπεται ὑποχώρηση στὸν ρυθμὸ ἀναπτύξεως∙ οἱ ἐπενδυτὲς παραμένουν συγκρατημένοι, μετὰ καὶ τὸ ἀβέβαιο ἀποτέλεσμα τῆς τηλεμαχίας τῶν δύο ὑποψηφίων γιὰ τὴν προεδρία στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες. Οἱ οἰκονομικοὶ παράγοντες στὴν Ἀμερικὴ εὐνοοῦν τὴν Χίλλαρυ Κλίντον, ἀλλὰ παραδέχονται, ὅτι δὲν πείθει καὶ πολὺ τὸν μέσο Ἀμερικανό, ἐνῶ πιστεύουν ὅτι χάνει στὴν σύγκρουση μὲ τὸν Ντόναλντ Τρὰμπ σὲ προσωπικὰ θέματα∙ εἶναι ὅμως πολὺ ἀνήσυχοι γιὰ τὴν πορεία τῆς χώρας, διότι διαπιστώνουν τὴν σταδιακὴ ἀπομόνωσή της στὴν διεθνῆ σκηνή. Ἡ οἰκονομικὴ παρουσία της ἔχει περιορισθεῖ ἀρκετὰ καὶ περισσότερο σὲ πολλοὺς δυναμικοὺς κλάδους, ὅπως εἶναι ἡ προηγμένη τεχνολογία.