Αἰγαῖο, τουρκικὰ ὑποβρύχια

Τὰ τουρκικὰ ὑποβρύχια ἁλωνίζουν στὸ Αἰγαῖο, μὲ ἀσκήσεις ἀπ’ τὴν περιοχὴ τῆς Ρόδου καὶ τοῦ Καστελλορίζου μέχρι τῆς Κρήτης καὶ τὰ ἑλληνικὰ τὰ παρακολουθοῦσαν ἀπὸ κοντά, ὡς ἔνδειξη τῆς ναυτικῆς μας παρουσίας∙ ἡ Ἄγκυρα ἔχει ἀποθρασυνθεῖ πλήρως, ἐκμεταλλευόμενη τὴν ἀνεκτικότητα ἢ μᾶλλον τὴν ἐνδοτικότητα τοῦ Ναπολεοντίσκου. Οἱ ἀσκήσεις ἔγιναν, μετὰ τὴν συνάντηση στὴν Νέα Ὑόρκη τοῦ πρωθυπουργοῦ μὲ τὸν Τοῦρκο πρόεδρο, ὅπου ὑπῆρχαν μόνο τουρκικὲς σημαῖες καὶ καμμία ἑλληνική∙ ἔτσι οἱ Τοῦρκοι πίστεψαν ὅτι παραιτούμαστε ἀπ’ τὴν ἐθνική μας κυριαρχία, διότι αὐτὸ σημαίνει ἡ ἀφαίρεση τῆς σημαίας στὶς διεθνεῖς συναντήσεις. Ἡ Νέα Δημοκρατία κατήγγειλε, ὅτι οἱ ἀσκήσεις ὑποδηλώνουν τὴν ὑποχωρητικότητα τῆς κυβερνήσεως στὰ ἐθνικὰ θέματα καὶ ὅτι αὐτὸ δὲν εἶναι ἀνεκτό, κι ἂς τὸ γνωρίζει ἡ Τουρκία.