Ἐλαφρὰ ἀνοδικὲς ἀγορὲς

Οἱ ἀγορὲς κινήθηκαν ἐλαφρὰ ἀνοδικά, καθὼς οἱ ἐπενδυτὲς παραμένουν ἐπιφυλακτικοὶ γιὰ τὶς ἐπιπτώσεις τοῦ Brexit στὴν διεθνῆ οἰκονομία∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,1078 δολλάρια, ἀλλὰ βελτιώθηκε στὰ 114,9350 γιέν, ὅπως ἔπεσε καὶ ὁ χρυσός, 1256,40, ἀλλὰ ἀνέβηκε τὸ πετρέλαιο, 52,69. Ὁ ἐπιχειρηματικὸς κόσμος τῆς Βρεταννίας ἀντιδρᾶ ἔντονα στὸν ἀποκλεισμὸ τῶν Εὐρωπαίων συμβούλων, γιὰ τὶς διαπραγματεύσεις μὲ τὶς Βρυξέλλες, διότι πιστεύει, ὅτι αὐτὸ ἐκλαμβάνεται ὡς ἀντιευρωπαϊκὸς πόλεμος καὶ ρατσιστικὴ στάση τοῦ Λονδίνου∙ ἡ Τερέζα Μαίυ προσπαθεῖ νὰ δικαιολογήσει τὴν κατάσταση, ἀλλὰ μᾶλλον δὲν πείθει, ἐνῶ πολλὰ ἐπιφανῆ στελέχη τοῦ Συντηρητικοῦ Κόμματος ἐξαπολύουν ἐπίθεση ἐναντίον της, ὅτι δὲν ἔχει πολιτικὴ καὶ ὅτι ὁδηγεῖ τὴν χώρα σὲ μακροχρόνια ὕφεση. Νεώτερες μελέτες δείχνουν ὅτι ἡ ζημία ἀπ’ τὸ Brexit μπορεῖ νὰ ξεπεράσει τὰ ἑκατὸ δις στερλίνες∙ τὸ χειρότερο εἶναι ὅτι δὲν διαφαίνεται σαφὴς πολιτικὴ γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν μακροπροθέσμων συνεπειῶν της.