Ἀποκορύφωση ἀναμετρήσεως

Ἡ πολιτικὴ ἀναμέτρηση ἀποκορυφώνεται, μὲ μόνη διέξοδο τὶς ἐκλογές, τὶς ὁποῖες προβλέπει ἡ Νέα Δημοκρατία στοὺς ἑπόμενους μῆνες∙ ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης ἐπανέλαβε τοὺς αὐστηροὺς ὅρους του, Ἐξεταστική, γιά, 2015, ἐλέγχους κεφαλαίων, ἀνακεφαλαιοποίηση τραπεζῶν καὶ παρέμβαση στὴν δικαιοσύνη τελευταῖο. Ὁ Ναπολεοντίσκος γνωρίζει τὴν πολιτική του γύμνια, διότι καὶ στὸ συνέδριό του δὲν ἔτυχε «θερμῆς» ἀποδοχῆς∙ τὸ χειρότερο ὅμως εἶναι ἡ πλήρης ἀπαξίωσή του ἀπ’ τοὺς Εὐρωπαίους καὶ τοὺς ἄλλους μεγάλους. Θεωρεῖται καὶ ἐπισήμως ὡς παρίας τῆς διεθνοῦς σκηνῆς, διότι αὐτὴ εἶναι ἡ διπλωματικὴ ἑρμηνεία τῶν ἀποκαλύψεων γιὰ τὴν δραχμή∙ οἱ ὥριμοι μάλιστα διπλωμάτες πιστεύουν ὅτι ὁ Τοῦρκος πρόεδρος δὲν θὰ ἔκανε τὰ παιχνίδια του μὲ τὶς διεθνεῖς συνθῆκες καὶ τὰ σύνορα, ἂν γνώριζε ὅτι ὑπῆρχε ἰσχυρὸς ἡγέτης στὴν Ἑλλάδα, ἐκτὸς κι ἄν, προσθέτουν, ὑφίσταται πράγματι ὑπόγειος διάδρομος μεταξὺ τῶν δύο. Ἀλλὰ αὐτὸς εἶναι λόγος καρατομήσεως ἀπ’ τὸν ἑλληνικὸ λαό.