Ἀπογυμνωμένος στὸ συνέδριο

Ὁ Ναπολεοντίσκος ἀποδείχθηκε ἐντελῶς ἀπογυμνωμένος στὸ συνέδριο∙ ἔλαβε σταλινικὸ ποσοστό, ἀλλὰ ὄχι καὶ σταλινικὸ ἐνθουσιασμό, ἐνῶ καὶ οἱ ἐλάχιστοι νεολαῖοι, ὅταν τοὺς πλησίασε, τὸν περιφρόνησαν βαθύτατα∙ ἡ εὐρωπαϊκὴ πολιτική του, οἱ καλὲς σχέσεις μὲ τὴν ἐκκλησία καὶ ἡ ἀνάπτυξη μὲ ἰδιωτικὲς ἐπενδύσεις ναυάγησαν στὴν ἐκλογὴ τῶν μελῶν τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς. Ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἔχει ἀποδείξει δύο πράγματα στὴν πορεία του, τὴν προσκόλληση τῶν στελεχῶν στὶς σοβιετικὲς ραδιουργίες καὶ τὴν ἐξάρτησή τους ἀπὸ ξένα κέντρα, μὲ τὴν μεταπήδησή τους σὲ ἀμερικανικὰ τώρα∙ εἶναι δύσκολο, ἂν ὄχι ἀδύνατο, νὰ προωθήσει τὶς ὑποσχέσεις τῆς ὁμιλίας του, διότι εἶναι δειλὸς καὶ ἄβουλος καὶ δὲν τοῦ εἶναι εὔκολη μιὰ δεύτερη ἀναμέτρηση μέσα στὸ κόμμα του. Ἄλλωστε γνωρίζει ὅτι τὸ συνέδριο ἔγινε μὲ στρατευμένους συνέδρους τοὺς περισσότερους κι ὄχι ἐκλεγμένους, καθὼς οἱ προσυνεδριακὲς συνέλευσεις δὲν εἶχαν καθόλου προσέλευση κόσμου. Μένει χωρὶς οὐσιαστικὴ λαϊκὴ ὑποστήριξη.