Ἤπειρος, ἰσχυροὶ σεισμοὶ

Οἱ σεισμοὶ ἐπὶ διήμερον ἔχουν ταρακουνήσει ἀρκετὰ τὰ Ἰωάννινα καὶ τὴν Ἤπειρο γενικώτερα∙ στὸ Πωγώνι καὶ στὴν Ζίτσα, ὅπου ἦταν τὸ ἐπίκεντρο, τοῦ ἀρχικοῦ 5,3 βαθμῶν τῆς κλίμακος Ρίχτερ σεισμοῦ, οἱ ζημίες ἦταν ἀρκετὲς σὲ παλιὰ σπίτια καὶ στὸ ὁδικὸ δίκτυο, ἐνῶ στὰ Γιάννινα ὁ κόσμος ξενύχτησε δύο βράδια στὶς πλατεῖες καὶ στὰ αὐτοκίνητα. Οἱ μετασεισμοὶ συνεχίζονται, ἀλλὰ τὸ ρῆγμα εἶναι ἐπιφανειακὸ καὶ παρουσιάζει μετατόπιση, μὲ ἀποτέλεσμα οἱ σεισμολόγοι νὰ μὴν εἶναι σὲ θέση νὰ ἀποφανθοῦν ὅτι ἔγινε ὁ κύριος σεισμός∙ ἔτσι οἱ κάτοικοι ζοῦν μὲ τὴν ἀγωνία καὶ τὸν φόβο. Στὶς μέρες αὐτὲς τῆς κοινωνικῆς καὶ οἰκονομικῆς ἐξαθλιώσεως τοὺς ἦρθαν καὶ οἱ σεισμοί. Κουράγιο τοὺς εὐχόμαστε.