Διπλὸ μέτωπο κατὰ χαλιφάτου

Ἡ τελικὴ ἐπίθεση τῶν ἰρακινῶν στρατευμάτων γιὰ κατάληψη τῆς Μοσούλης ἄρχισε χθές, μὲ τὴν ἐνεργό σύμπραξη ἀμερικανικῶν δυνάμεων, γιὰ πρώτη φορὰ καὶ πάλι στὸ ἔδαφος, ὁπότε θεωρεῖται αὐτὴ συμπληρωματικὴ τῶν ἐπιθέσεων στὴν Συρία καὶ τῆς καταλήψεως τῆς Νταμπὶκ ἀπὸ φιλοτουρκικὲς ὀργανώσεις∙ στὸν πόλεμο ἀποδυναμώνεται τὸ χαλιφάτο, ἀλλὰ οἱ συνομιλίες γιὰ τὴν εἰρήνευση στὴν Συρία παραμένουν τελματωμένες, μὲ τοὺς Βρεταννοὺς κατηγορεῖν τοὺς Ρώσους, ὅτι περιλαμβάνονται καὶ ἄμαχοι θύματα στὸ Ἀλέπι, ἐνῶ στὴν Μοσούλη, γίνεται σαφὴς διάκριση! Τὸ γεγονὸς εἶναι ὅτι ἡ Οὐάσιγκτον ἐπιθυμεῖ νὰ ἐνισχύσει τὴν παρουσία της στὴν περιοχή, ὡς ἀντίβαρο τῆς ρωσικῆς διεισδύσεως στὴν Δαμασκὸ καὶ τῆς ἐπιρροῆς της στὴν εὐρύτερη περιοχή∙ ἴσως μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ἐπιδιώκει καὶ τὴν ἀποδέσμευση τοῦ Πενταγώνου ἀπ’ τὴν βοήθειά του πρὸς τοὺς Τζιχαντιστές. Πάντως ἀλλάζει σελίδα στὸ πρόβλημα, καὶ ἀναμένονται οἱ ἐπιπτώσεις στὴν διεθνῆ σκηνὴ γιὰ τὰ περαιτέρω.