Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις, ἐξ αἰτίας τῆς διαρροῆς κεφαλαίων ἀπ’ τὸ Σίτυ, ἂν καὶ ἡ στερλίνα κρατήθηκε σταθερή∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,0993 δολλάρια καὶ 114,4850 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1252,76, ἐνῶ βελτιώθηκε τὸ πετρέλαιο, 52,16. Ἡ δημοσίευση ἐκθέσεων, ὅτι ἡ Βρεταννία ἔπεσε στὴν ἕβδομη θέση τῶν ἀμέσων ξένων ἐπενδύσεων, μετὰ τὶς ΗΠΑ, Κίνα, Γερμανία, Καναδᾶ, Γαλλία, Ἰαπωνία, ἐνῶ ἦταν στὶς πέντε πρῶτες πρὶν τὸ δημοψήφισμα, προκαλεῖ τὴν ἐπίταση τῶν ἀνησυχιῶν, ὅσων ἑταιρειῶν παραμένουν ἀκόμη στὴν χώρα∙ ταυτοχρόνως τὰ δημοσιεύματα τοῦ τύπου ἀναφέρουν ὅτι ἡ Φραγκφούρτη καθίσταται πλέον τὸ πιστωτικὸ κέντρο τῆς Εὐρώπης. Οἱ γερμανικὲς ἀρχὲς αὐξάνουν τὶς διευκολύνσεις, στὰ πλαίσια τῆς Εὐρωζώνης, ὅσων μεταφέρουν τὶς ἐπιχειρήσεις τους ἐκεῖ∙ ἡ Τερέζα Μαίυ ἐπισκέπτεται τὶς Ἰνδίες, μὲ σκοπὸ τὴν ἀνάθερμανση τῶν σχέσεων μαζί τους, ἀλλὰ τὸ Νέο Δελχὶ ταυτίζεται μὲ τὴν Ρωσία στὸ πρόβλημα τῆς Συρίας.