Κίνα, διαστημικὴ ἀποστολὴ

Ἡ ἐκτόξευση τοῦ διαστημοπολοίου Shenzhou-11, μὲ πλήρωμα δύο ἀστροναῦτες καὶ παραμονὴ τριάκοντα ἡμερῶν στὸν διαστημικό της σταθμό, Tiangkgongk-5, πραγματοποιήθηκε χθὲς μὲ ἀπόλυτη ἐπιτυχία∙ ἡ Κίνα ἐγκαθιστᾶ τὸν δικό της διαστημικὸ σταθμὸ ὁ ὁποῖος θὰ εἶναι ἕτοιμος γιὰ πλήρη λειτουργία σὲ τέσσερα χρόνια καὶ θὰ εἶναι ὁ δεύτερος μετὰ τὸν ρωσικὸ σὲ τροχιὰ γύρω ἀπ’ τὴν Γῆ. Οἱ δύο κοσμοναῦτες θὰ ἐγκαταστήσουν ἐξαρτήματα στὸν σταθμό, σὲ ὕψος 343 μέχρι 393 χιλιομέτρων, πρὶν ἐπιστρέψουν στὸ ἔδαφος∙ οἱ Ἀμερικανοὶ κοσμοναῦτες μεταφέρονται στὸν ρωσικὸ διαστημικὸ σταθμὸ μὲ τὰ ρωσικὰ Σογιούζ, ἀλλὰ προσφάτως ἀνακοίνωσε ἡ ΝΑΣΑ, ὅτι ἀπὸ τὸ 2018 διακόπτει τὴν συνεργασία της μὲ τὴν Μόσχα, χωρὶς νὰ διαθέτει πύραυλο γιὰ τὴν μεταφορά τους. Ἴσως τελικὰ σταματήσουν τὰ διαστημικά τους προγράμματα.