Ἀπειλὴ κύματος προσφύγων καὶ τρομοκρατῶν

Ἡ ἀπειλὴ νέου κύματος προσφύγων καὶ τρομοκρατῶν θεωρεῖται δεδομένη, μετὰ τὴν ἐπίθεση στὴν Μοσούλη, ἐνῶ Ἐπιτροπὴ καὶ εὐρωπαϊκὲς κυβερνήσεις λαμβάνουν ἐπειγόντως πρόσθετα μέτρα προστασίας∙ μάλιστα ὁ Σεργκέι Λαβρὼφ δήλωσε, ὅτι θὰ ἀντιδράσει ἡ Ρωσία, ἂν σημειωθεῖ συρροή τους στὴν Ράκκα τῆς Συρίας. Ἡ Ἑλλὰς βρίσκεται στὴν ἀρχὴ τοῦ διαδρόμου, μὲ τὴν Τουρκία ἀπρόθυμη γιὰ συνεργασία μὲ τὴν Εὐρώπη, ἐνῶ ἡ κυβέρνηση ἀδυνατεῖ νὰ διαχειρισθεῖ τοὺς ὑπάρχοντες μετανάστες∙ τὸ πρόβλημα συζητεῖται στὶς Βρυξέλλες καὶ θὰ τεθεῖ στὸν Ναπολεοντίσκο, μαζὶ μὲ τὶς αἰτιάσεις τους, ὅτι ἔχει κωλυσιεργήσει σημαντικὰ στὴν συνεργασία κατὰ τῆς τρομοκρατίας. Εἶναι ὑπερεπεῖγον θέμα αὐτό.