Ἀπροκάλυπτος φασισμὸς πλέον

Σὲ μεθοδεύσεις ἀπροκαλύπτου φασισμοῦ προβαίνει πλέον ἡ κυβέρνηση, μὲ τὶς παρεμβάσεις της στὸ Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας καὶ τὶς διώξεις κατὰ ἀντιπροέδου του, πέραν τῶν ὁρίων τῆς νομιμότητος, γιὰ ἀποτροπὴ τῆς καταργήσεως τοῦ τηλεοπτικοῦ νόμου∙ οἱ καταγγελίες εἶναι σὲ ὀξύτατο τόνο, ἀπ’ τὴν Νέα Δημοκρατία, τὸν Εὐάγγελο Βενιζέλο καὶ τὰ ἄλλα κόμματα, ἀλλὰ καὶ τὶς Δικαστικὲς Ἑνώσεις, οἱ ὁποῖες μιλᾶνε γιὰ πρωτοφανῆ ἀποτρόπαια περιστατικά. Ὁ Ναπολεοντίσκος γνωρίζει ὅτι ἐξαφανίζεται πολιτικὰ καὶ αἰσθάνεται τὴν δαμόκλειο σπάθη τῆς λογοδοσίας πάνω ἀπ’ τὸ κεφάλι του, ἐνῶ ὅλες οἱ πληροφορίες ἀναφέρουν ὅτι στὶς Βρυξέλλες θὰ τοῦ γίνουν παρατηρήσεις γιὰ πλήρη σεβασμὸ τῆς διακρίσεως τῶν ἐξουσιῶν∙ ἀποτελοῦν προκλητικὴ παραβίαση τῶν δημοκρατικῶν θεσμῶν ὅσα γίνονται στὴν Ἑλλάδα καὶ δὲν πρόκειται νὰ τὰ ἐπιτρέψουν οἱ Εὐρωπαῖοι. Μᾶλλον δὲν τὸ γνωρίζει, ἴσως γιατὶ στηρίζεται στοὺς ἀτλαντικοὺς κερδοσκόπους καὶ δὲν ἔχει μελετήσει σὲ βάθος τὶς εὐρωπαϊκὲς συνθῆκες, διότι διαφορετικὰ δὲν θὰ ἔκανε τὰ ἀνοίγματά του γιὰ τὴν δραχμή∙ ἐντολὲς ἐκτελοῦσε καὶ ἔδειχνε βέβαιος γιὰ τὴν ἐκπλήρωσή τους.