Νέα παρακώλυση δικαιοσύνης

Σὲ νέα παρακώλυση τῆς δικαιοσύνης καὶ κατάλυση τῆς ἀρχῆς διακρίσεως τῶν ἐξουσιῶν προέβη ὁ ὑπουργὸς Δικαιοσύνης∙ θυμήθηκε τὰ ὅσα ἐγράφησαν στὸν τύπο, στὸ ἐλεγχόμενο ἀπ’ τὴν κυβέρνηση μόνο, πρὶν ἀπὸ καιρὸ καὶ ἄσκησε δίωξη γιὰ τὴν ἰδιωτικὴ ζωὴ ἑνὸς μέλους τῆς Ὁλομελείας τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας, ἐνῶ ἕνα ἄλλο ὑπέστη καρδιακὸ πρόβλημα καὶ βρίσκεται στὸ νοσοκομεῖο. Αὐτὸ σημαίνει, ὅτι, ἐὰν ἐκπέσουν τῆς Ὁλομελείας δύο δικαστές, τότε διακόπτεται ἡ ἐκδίκαση καὶ ἀρχίζει ἀπ’ τὴν ἀρχή∙ ὁ φόβος γιὰ κήρυξη ἀντισυνταγματικοῦ τοῦ νόμου τῶν τηλεοπτικῶν ἀδειῶν ἔχει κατατρομάξει τὴν κυβέρνηση καὶ ἐπιδίδεται στὶς ἀπροκάλυπτες παραβιάσεις τοῦ Συντάγματος, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἐκτίθεται ἡ ἴδια, ἀλλὰ καὶ ἡ χώρα, στὸ ἐξωτερικὸ.