Στουρνάρας, προϋποθέσεις

Στὴν ἐκπλήρωση τῶν προϋποθέσεων, γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τῆς οἰκονομίας κατὰ 2,5% τὸ 2017 καὶ τὴν ἔξοδο στὶς ἀγορὲς τὸ 2018, ἐπιμένει ὁ Γιάννης Στουρνάρας, διαφορετικὰ βλέπει ἐπιστροφὴ στὴν ὕφεση∙ γιὰ φέτος ὁ Διοικητὴς τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος προβλέπει ὕφεση 0,3%, ὁπότε εἶναι τὸ δεύτερο ἔτος καταβυθίσεως τῆς οἰκονομίας, μετὰ τὴν ἀνάκαμψή της τὸ 2014. Τὰ δύο χρόνια ἔχουν χαθεῖ ὁριστικὰ καὶ ἀπομένει γιὰ τὰ προσεχῆ τὸ ἐνδιαφέρον μας∙ ἀλλά, οἱ ἀποκρατικοποιήσεις καὶ οἱ μεταρρυθμίσεις καθίστανται πολὺ πιὸ δύσκολες μετὰ τὸ συνέδριο τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, διότι οἱ κομματικοί, ὄργανα τῶν συντεχνιῶν, ἐξελέγησαν στὶς πρῶτες θέσεις τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς καὶ αὐτοὶ δὲν εἶναι διατεθειμένοι νὰ χάσουν τὰ προνόμιά τους. Πίσω πᾶμε λοιπόν…