Ἐμπιστοσύνη τῶν Βαυαρῶν

Τὴν ἐμπιστοσύνη τῶν Βαυαρῶν καὶ τὴν ὑποστήριξή τους γιὰ ἐπενδύσεις στὴν Ἑλλάδα ἐξασφάλισε ὁ πρωθυπουργὸς στὶς συνομιλίες του μὲ τὸν ὁμόλογό του στὸ Μόναχο· ὁλόκληρος ὁ γερμανικὸς τύπος πλέκει τὸ ἐγκώμιο τῶν μεταρρυθμίσεων καὶ τῆς προόδου μας, ἐνῶ ὀλίγους μῆνες πρὶν πρωτοστατοῦσε στὴν πολεμικὴ ἐναντίον τῆς χώρας. Ἤδη ἡ Εὐρωζώνη ἔδωσε παράταση μέχρι σήμερα τὸ μεσημέρι στὴν προθεσμία γιὰ τὴν ἐπαναγορὰ τῶν ὁμολόγων γιὰ λόγους τυπικούς, ἐνῶ μεθαύριο ἀποφασίζεται ἡ ἐκταμίευση τῆς δόσεως· ἡ ἐνίσχυση τῆς ρευστότητος στὴν ἑλληνικὴ οἰκονομία ἀρχίζει, ἐνῶ γίνεται ἡ ἐκταμίευση τῶν 750 ἑκατομμυρίων εὐρὼ ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Τράπεζα Ἐπενδύσεων γιὰ μεγάλα ἔργα. Πάντως ἡ ψυχολογία τῆς ἀγορᾶς ἔχει ἀλλάξει καὶ εἶναι πολλὲς οἱ προτάσεις γιὰ ἐπενδύσεις ἀπ’ τὸ ἐξωτερικό, ἀλλὰ καὶ ἐπιβεβαιώνονται οἱ πληροφορίες γιὰ
τὴν ταχεῖα ἀξιοποίηση τῶν μεγάλων ὑποθαλασσίων ἐνεργειακῶν ἀποθεμάτων μας, τὰ ὁποῖα ἡ κυβερνήση θεωρεῖ πλοῦτο τῆς Εὐρωζώνης.