Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις, παρὰ τὰ εὐχάριστα νέα ἀπ’ τὴν Εὐρώπη, ἀλλὰ ἐξ αἰτίας τοῦ ἀδιεξόδου στὴν Ἀμερικὴ γιὰ τὸν ὁμοσπονδιακὸ δανεισμό· τὸ εὐρὼ βελτίωσε τὴν θέση του, στὰ 1,3066 δολλάρια καὶ 109,0470 γιέν, ὅπως καὶ τὸ πετρέλαιο, 109,16, ἀλλὰ ὑποχώρησε ὁ χρυσός, 1694,75. Τὰ καλὰ νέα τῆς Εὐρώπης εἶναι τρία, ἐγκρίθηκε ἡ σύσταση τῆς ἑνιαίας τραπεζικῆς ἀγορᾶς ἀπ’ τὸν Μάρτιο τοῦ 2014, ἐγκρίθηκε ἡ δόση γιὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ ὑποχώρησαν τὰ ἐπιτόκια τῶν ἰταλικῶν ὁμολόγων στὰ 2,5% ἀπὸ 2,64% καὶ τῶν ἱσπανικῶν, 3,58% ἀπὸ 4,2%· οἱ Κασσάνδρες ἀπογοητεύθηκαν γιὰ τὴν χρεωκοπία τῆς χώρας μας καὶ τὴν διάλυση τῆς Εὐρωζώνης, ἀλλὰ καὶ οἱ ἀτλαντικοὶ κερδοσκόποι ἔχασαν πάνω ἀπ’  τὸ ἕνα τέταρτο τῶν κεφαλαίων τους, ἐπειδὴ εἶχαν προεξοφλήσει τὴν ἐπιστροφὴ στὴ δραχμή. Μοναδικό τους καταφύγιο παρέμεινε τὸ Χρηματιστήριο Ἀθηνῶν, τὸ ὁποῖο ὑποχώρησε, ἐντελῶς ἀνέλπιστα, καὶ ἡ διαπλοκή.