Ἰαπωνία, ἐπιστροφὴ δεξιᾶς

Τὸ Συντηρητικὸ κόμμα τῆς Ἰαπωνίας ἐπανῆλθε στὴν ἐξουσία πανίσχυρο, μὲ τὰ δύο τρίτα τῶν ἑδρῶν τῆς Βουλῆς, σὲ συνεργασία μὲ τὸ ἀκροδεξιὸ σύμμαχό του· ὁ Σένζε Ἄμπο ξανακερδίζει τὴν πρωθυπουργία, μὲ τὸ ἴδιο σχεδὸν ποσοστὸ μὲ τὸ ὁποῖο τὸν εἶχαν κατατροπώσει οἱ ἀντίπαλοί του πρὸ τριετίας καὶ ἐπαναφέρει στὴν κυβέρνηση τὸ κόμμα ποὺ ἄσκησε ἐξουσία ἐπὶ ἑξῆντα χρόνια στὴν τρίτη οἰκονομικὴ δύναμη τοῦ κόσμου. Ἀπ’ τὶς πρῶτες του δηλώσεις ἐμφανίσθηκε σκληρὸς ἀπέναντι στὴν Κίνα, γιὰ τὰ ἀμφισβητούμενα νησιὰ Νταϊγιάκου, καὶ διακήρυξε τὴν ἱστορικὴ κατοχή τους ἀπ’ τὴν χώρα του· τὸ Πεκῖνο ἀπέφυγε τὴν ἄμεση ἀπάντηση. Τὰ οἰκονομικὰ προβλήματα εἶναι δυσεπίλυτα, καθὼς τὸ δημόσιο χρέος ἀνέρχεται σὲ 238%, τὸ ὑψηλότερο παγκοσμίως, ἀλλὰ καὶ ἰσχυρὸ γιέν, τὸ ὁποῖο δυσκολεύει τὶς ἐξαγωγές, τὴν ἀτμομηχαχὴ τῆς οἰκονομίας, ἐνῶ μειώνονται αἰσθητὰ οἱ ἐξαγωγὲς στὴν Κίνα, λόγῳ τῆς ἐθνικῆς διαφορᾶς γιὰ τὰ νησιά.