«Ὄχι στὶς θριαμβολογίες»

Ἡ δήλωση τοῦ πρωθυπουργοῦ, μετὰ τὴν ἀπόφαση τῶν Βρυξελλῶν, «ὄχι στὶς θριαμβολογίες», χαρακτηρίζει τὴν τακτικὴ τῆς κυβερνήσεως· ἡ ἔγκριση τοῦ ἑλληνικοῦ προγράμματος εἶναι ἐξαιρετικὴ γιὰ τὴν χώρα μας καὶ χαράσσει ἄλλη πορεία στὴν ἀντιμετώπισή μας ἀπ’ τοὺς Εὐρωπαίους. Ἡ ἀποκατάσταση τῆς ἐμπιστοσύνης, μετὰ ἀπὸ τρία χρόνια δυσπιστίας καὶ περιφρονήσεως πρὸς κάθε τι προερχόμενο ἀπ’ τὴν ἑλληνικὴ κυβέρνηση, εἶναι τὸ πρῶτο, ἡ περικοπὴ συνολικὰ 140 δις εὐρὼ χρέους, τὸ δεύτερο, ἡ μείωση τῶν ἐπιτοκίων καὶ ἡ περίοδος χάριτος, τὸ τρίτο· ἀπομένει σὲ ἐμᾶς, στὴν κυβέρνηση πρῶτα καὶ στὸ λαὸ στὴ συνέχεια, ἡ ἀξιοποίηση τῶν πλεονεκτημάτων αὐτῶν. Κι αὐτὴ εἶναι μία, ἡ ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας, σὲ πολὺ σύντομο χρόνο.