Ἀλλαγὴ παρεμβάσεων ἀτλαντικῶν κέντρων

Τὸ δημοσίευμα τοῦ Reuters, γιὰ τοὺς μηχανισμοὺς ἐλἐγχου τῆς ἑλληνικῆς διαπλοκῆς, μὲ τὶς ἀναφορές του σὲ ὀνόματα, σηματοδοτεῖ τὴν στροφὴ τῆς ἀντιμετωπίσεως ἀπ’ τὰ ἀτλαντικὰ κέντρα τῆς χώρας μας· τὸ πρακτορεῖο εἶχε πρωτοστατήσει, ὄχι μόνο στὴν ὑπονόμευση τοῦ Κώστα Καραμαλῆ καὶ στὴν προβολὴ τῶν Δεκεμβριανῶν, ὡς ἐπαναστάσεως τῆς νεολαίας, ἀλλὰ καὶ στὴν ὑποστήριξη τῆς σοσιαλιστικῆς κυβερνήσεως, ἐνῶ ἔδινε τὸν τόνο στὴν ἀντιευρωπαϊκὴ προπαγάνδα καὶ στὴν ἀντιγερμανικὴ ὑστερία, μὲ τὴν ἀναπαραγωγή της στὴ διαπασῶν ἀπ’ τοὺς ἐπιχώριους ὑποδούλους τους, γιὰ ἔξοδό μας ἀπ’ τὸ εὐρὼ καὶ διάλυση τῆς Εὐρωζώνης. Τὸ δημοσίευμα εἶναι σαφές, ἐγκατελείπουν οἱ ἀτλαντικοὶ ὕπατοι τοὺς ὑποτακτικούς τους καὶ τοὺς ρίχνουν βορὰ  στὰ θηρία, ἐνῶ φαίνεται ὅτι ἐπιλέγουν ἱστοσελίδες καὶ ἄλλα ἔντυπα ὡς ἐκλεκτούς τους.