Προώθηση τῶν ἐπενδύσεων

Στὴν ἔμφαση γιὰ προώθηση τῶν ἐπενδύσεων ἀπέβλεπε ἡ συνάντηση τοῦ πρωθυπουργοῦ μὲ τοὺς δεκατέσσερους προέδρους τῶν μεγαλυτέρων πολυεθνικῶν τῆς χώρας μας, καθὼς γίνεται πλέον ἡ ἐκταμίευση τῶν 34,5 δις εὐρὼ καὶ ἡ ἐνίσχυση τῆς ρευστότητος τῆς ἀγορᾶς· ἡ ἀλλαγὴ τῆς ψυχολογίας εἶναι ἐμφανέστατη, ἀλλὰ καὶ τὰ ἁπτὰ ἀποτελέσματα μετατρέπονται σὲ ἐφαλτήριο γιὰ τὴν ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας. Οἱ προοπτικὲς εἶναι εὐνοϊκὲς καὶ ἡ ἐξόφληση μέρους τῶν ὀφειλῶν τοῦ δημοσίου πρὸς τοὺς ἰδιῶτες σημαίνει ἐνίσχυση τῆς ἀγορᾶς, μὲ τὰ πολλαπλασιαστικά τους φαινόμενα· ὁπωσδήποτε οἱ μεγάλες ἑταιρεῖες δὲν προχωροῦν σὲ ἐπενδύσεις, ἐὰν δὲν δοῦν τὴν ἐφαρμογὴ τῶν δεσμεύσεων τῆς χώρας μας ἀπέναντι στὴν Εὐρωζώνη. Πάντως ἡ ἀναγνώριση τοῦ μεταρρυθμιστικοῦ μας ἔργου ἀπ’ τὴν Ἐπιτροπὴ καὶ τὸν ἐκπρόσωπό της, γιὰ πρώτη φορὰ τὴν τελευταία τριετία. Στὸ Χρηματιστήριο ὅμως ἡ προπαγάνδα τῆς ἀτλαντικῆς διαπλοκῆς διέπρεψε· ρίχνουν τὶς τιμὲς τῶν τραπεζικῶν μετοχῶν προκλητικά.