Γαλλία, πρὸς εὐθανασία

Τὴν εἰσήγηση τῆς καθιερώσεως τῆς εὐθανασίας, ὑπὸ αὐστηρὰς προϋποθέσεις, ἐδέχθη ὁ Γάλλος πρόεδρος ἀπὸ τὸν πρόεδρο τῆς Ἐπιτροπῆς Σοφῶν· ἡ εἰσήγηση προβλέπει, ὅτι εἶναι δυνατὴ ἡ εὐθανασία, ὅταν διαπιστώνεται μακρᾶς διαρκείας ἀνίατος ἀσθένεια, ἡ ὁποία ταλαιπωρεῖ τὸν ἀσθενῆ καὶ διαπιστώνεται ἀπὸ εἰδικὲς ἐπιτροπὲς ἰατρῶν. Ὁ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ δέχθηκε τὸ καθηγητὴ Νομικῆς Didier Sicard καὶ παρέλαβε τὴν εἰσήγησή του, ἐνῶ εἶχε μακρὰ συζήτηση μαζί του, ἀλλὰ ἐπιφυλάθηκε ἀπαντῆσαι γιὰ τὸ θέμα· τὸ πρόβλημα ἔχει πολλὲς παραμέτρους, διότι εἶναι εὔκολη ἡ παραγραφὴ τοῦ νόμου στὶς περιπτώσεις πλουσίων ἡλικιωμένων, μὲ ἀνυπόμονους κληρονόμους γιὰ τὴν παραλαβὴ τῆς περιουσίας τους. Ἡ γαλλικὴ κοινὴ γνώμη δὲν εἶναι ἀρνητική, ἀλλὰ οὔτε καὶ καθαρὰ εὐνοϊκή.