Προσέγγιση πρὸς Εὐρωζώνη

Ἡ ταχύτατη ἀποκατάσταση τῆς Ἑλλάδος ἀπ’ τοὺς ἀμερικανικοὺς οἴκους ἀξιολογήσεως καὶ ἡ δημοσίευση εὐνοϊκῶν γιὰ τὴν οἰκονομία μας σχολίων, δὲν ἀπευθύνεται τόσο πολὺ στοὺς ἐπενδυτές μας· αὐτοὶ ἀργοῦν ἀντιδράσαι, διότι δὲν διαθέτουν, ὅπως καὶ ἡ ἐπιχώρια διαπλοκή, δική τους σκέψη, εἶναι ἑτερόφωτοι καὶ δουλικώτατοι τὸν νοῦν. Ἀπευθύνονται στοὺς Εὐρωπαίπους καὶ Ἀσιάτες ἐπενδυτές, ὅπως ἀνακόψουν τὴν διαφυγή τους ἀπ’ τὶς ἀτλαντικὲς τράπεζες· ἔτσι ἐξηγοῦνται καὶ τὰ δημοσιεύματα, ὅτι κάποιος κέρδισε πεντακόσια ἑκατομμύρια δολλάρια, ἐπειδὴ πίστεψε στὴν παραμονὴ τῆς Ἑλλάδος στὴν Εὐρωζώνη, ἀλλὰ δὲν δίδουν τὰ ὀνόματα ὅσων ἔχασαν δεκάδες δις δολλάρια, ἐπειδὴ προπαγάνδισαν τὴν χρεωκοπία. Τὸ ἐρώτημα εἶναι ἕνα: Ἀφοῦ ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ ἀπ’ τὸν Αὔγουστο εἶχε ἀποφασίσει τὴν διάσωση τῆς Ἑλλάδος, γιατὶ δὲν τὴν πίστεψαν; Γιατὶ ἀκόμη δὲν πίστευαν τὶς πληροφορίες ἀπ’ τὶς ἐσωτερικὲς ἐκθέσεις τῆς Ἐπιτροπῆς; Γιατὶ ἤλπιζαν ὅτι θὰ θὰ τὶς ἀνατρέψουν τὴν τελευταία στιγμή.