Ἀγορά, αὔξηση ρευστότητος

Ἡ διοχέτευση ρευστότητος στὴν ἀγορά, μετὰ τὴν εἴσπραξη τῆς δόσεως, ἔστω τὶς τελευταῖες μέρες πρὸ τῶν ἑορτῶν ἄρχισε, ἐνῶ διετέθησαν τὰ δεκαέξι δις εὐρὼ γιὰ τὴν ἀνακεφαλαιοποίηση τῶν τραπεζῶν· οἱ ἐπιπτώσεις στὴν οἰκονομία θὰ φανοῦν στὸ νέο ἔτος,  ὅταν θὰ ὁλοκληρωθεῖ ἡ διαχείριση τῶν κονδυλίων. Πάντως τὰ ἐπιτόκια τῶν ἑλληνικῶν ὁμολόγων ὑποχώρησαν, μετὰ ἀπὸ εἴκοσι μῆνες, ἀπότομα κάτω τοῦ 10%, ἀλλὰ στὸ Χρηματιστήριο Ἀθηνῶν οἱ κερδοσκόποι καλὰ κρατοῦν, ἐλπίζοντες στὴν ἀγορὰ τῶν τραπεζικῶν μετοχῶν ὅσο γίνεται χαμηλότερα, ἀφοῦ ἔχασαν τὴν εὐκαιρία, ὅταν ἦταν στὸ κατώτατο σημεῖο· τότε πίστευαν, ὡς ἀχόρταγοι, στὴν δραχμή, μὲ τὴν σύμπραξη τοῦ Ναπολεοντίσκου. Ἡ ψυχολογία ἔχει ἀλλάξει ἀπὸ τριμήνου, καθὼς τὸν Ὀκτώβριο αὐξήθηκε ἡ βιομηχανικὴ παραγωγὴ κατὰ 12% καὶ ἡ ζήτηση τοῦ ἐξωτερικοῦ κατὰ 17,3%, μετὰ τὴν τριετῆ συνεχῆ πτώση τους· οἱ ἐπισκέψεις τοῦ πρωθυπουργοῦ στὰ ὑπουργεῖα ὑποβοηθάει σημαντικὰ στὴν ἀναθάρρηση τοῦ κόσμου