Ἐνδοσκοπήσεις παρατάξεων

Οἱ ἐνδοσκοπήσεις στὶς παρατάξεις, κυρίως τῆς ἀντιπολιτεύσεως, βαθαίνουν, καθὼς καὶ μὲ τὶς χαλκευμένες δημοσκοπήσεις δὲν κερδίζουν ἔδαφος· ἡ «ἄνοδος» τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἔχει ἀνακοπεῖ, ἐνῶ μειώνεται ἡ διαφορὰ τῆς Νέας Δημοκρατίας, στὶς χειρότερες μέρες γιὰ τὸν πρωθυπουργό. Ἡ κριτικὴ στὸ ἐσωτερικό του ἐντείνεται, καθὼς τὸ Ἀριστερὸ Ρεῦμα δείχνει ὅτι μόλις τὸν ἀνέχεται καὶ θὰ ἀλλάξει στάση, ἐὰν ἐπιδεινωθοῦν οἱ συσχετισμοί· στοὺς Χαμένους δὲν ἀπομένουν στελέχη, παρὰ μόνο βουλευτὲς καὶ προβολὴ τῆς διαπλοκῆς, ἐνῶ τὰ ἄκρα διατηροῦνται. Ἡ ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας θεωρεῖται τὸ βαρόμετρο τῶν πολιτικῶν ἐξελίξεων· ἐὰν ἐπετύχει τὸ σχέδιο τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ καὶ ἀρχίσει ἡ ἀνάκαμψη, μὲ τὴν σταδιακὴ ἀπορρόφηση τῆς ἀνεργίας, τότε ἀνατρέπεται ἄρδην ἡ πολιτικὴ δυναμική. Οἱ ἄσχημες μέρες γιὰ τὰ κυβερνητικὰ κόμματα τελειώνουν μᾶλλον, ἀλλὰ ἀπομένει στὸ καθένα ἡ ἀξιοποίηση τῆς νέας δυναμικῆς· τὰ σκάνδαλα ἀκολουθοῦν καὶ ἐξαπλώνονται σὲ πολλοὺς καὶ διαφόρους, πολιτικοὺς καὶ δημοσιογραφίζοντες.