Ἵδρυμα Ἀντενάουερ, Σαμαρᾶς

Τὴν ἐπιστροφὴ τοῦ Ἱδρύματος Κόνραντ Ἀντενάουερ ὑποδέχθηκε ὁ πρωθυπουργός, σὲ ἐκδήλωση στὸ Μουσεῖο τῆς Ἀκροπόλεως· τὸ ἵδρυμα, πρὸς τιμὴν τοῦ πρώτου καγκελαρίου τῆς Δυτικῆς Γερμανίας μεταπολεμικά, ἀπ’ τὸ 1949 μέχρι τὸ 1963, ὁ ὁποῖος ἐπέτυχε τὸ οἰκονομικὸ θαῦμα καὶ ἔκανε τὴν χώρα του μεγάλη οἰκονομικὴ δύναμη, ἔχει ἀντικείμενο πολιτιστικὲς ἐκδηλώσεις. Τὸ Ἵδρυμα Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς συμμετεῖχε στὴν ὀργάνωση, ὑπογραμμίζον ἔτσι τὴν στενὴ συνεργασία τῶν δύο κομμάτων, τῆς Νέας Δημοκρατίας καὶ τοῦ Χριστιανοδημοκρατικοῦ τῆς Γερμανίας· ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς ἐπισήμανε τὴν συμβολὴ τῶν δύο χωρῶν στὴν συνοχὴ τῆς Εὐρωζώνης καὶ στὸν διάλογο στὴν Εὐρώπη. Ὁ πρωθυπουργὸς εἶχε συνομιλία γιὰ τὶς πολιτικὲς ἐξελίξεις μὲ τὸν Κώστα Καραμανλῆ, στὸ πλαίσιο τῆς ἐκδηλώσεως.