Ἀλλαγὲς διευθυντῶν Ἐφοριῶν

Οἱ ἀλλαγὲς στοὺς διευθυντὲς τῶν Ἐφοριῶν κρίθηκαν ἀπαραίτητες ἀπ’ τὸ ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν γιὰ δύο λόγους, διότι οἱ περισσότεροι δούλευαν μὲ τὸ παλιὸ σύστημα καὶ δυσκολεύονται στὴν ἠλεκτρονικὴ μορφή του καὶ γιατὶ εἶχαν ἀνεχθεῖ τουλάχιστον τὶς γνωστές μας δουλεῖες· ἡ ἐφαρμογὴ τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας καὶ ὁ περιορισμὸς στὸ ἐλάχιστο τῆς προσωπικῆς ἐπαφῆς τοῦ ἐφοριακοῦ μὲ τὸν φορολογούμενο ἀπαιτεῖ ἄλλα προσόντα καὶ ἄλλες δυνατότητες. Οἱ ἀντιδράσεις τοῦ ΠΑΣΟΚ δικαιολογημένες ἀπὸ πολιτικῆς πλευρᾶς, διότι ἀλλάζουν τὰ διορισθέντα τὴν τριετία στελέχη, ἀλλὰ καὶ γιατὶ χάνει τὶς προσβάσεις του στοὺς μηχανισμοὺς τῆς τριακονταετίας· ὁ Γιάννης Στουρνάρας γνωρίζει ὅτι οἱ μεταρρυθμίσεις θὰ προχωρήσουν μόνο, ἐὰν γίνουν στὸ ὑπουργεῖο του, διαφορετικὰ εἶναι χαμένη ὑπόθεση.