Στρέψας τοὺς τριακοσίους

Ὁ Κλεόμβροτος εἶδε τὴν λοξὴ φάλαγγα τοῦ Ἐπαμεινώνδου κι ἐπιχείρησε τὴν ὑπερκέρασή της ἀπὸ δεξιά του· μετακίνησε στὰ ἀριστερὰ τῶν Θηβαίων τὶς μοῖρες του. «Καὶ τὸ δεξιὸν ἀνέπτυσσον καὶ περιῆγον ὡς κυκλωσόμενοι καὶ περιβαλοῦντες ὑπὸ πλήθους τὸν Ἐπαμεινώνδαν»· καὶ ἀνέπτυξε καὶ ἐξάπλωνε τὴν δεξιά του πτέρυγα πρὸς περικύκλωση καὶ ἐγκλωβισμὸ ἀπ’ τὸ πλῆθος της τὸν Ἐπαμεινώνδα. «Ὁ δὲ Πελοπίδας ἐν τούτῳ προεξέδραμε»· αὐτὴ τὴν στιγμὴ δὲ πετάχθηκε μπροστὰ ὁ Πελοπίδας. «Καὶ συστρέψας τοὺς τριακοσίους δρόμῳ φθάνει πρὶν ἀνατεῖναι τὸν Κλεόμβροτον τὸ κέρας»· καὶ κόβοντας δρόμο μὲ τοὺς τριακοσίους προλαβαίνει πρὶν ἀναπτύξει τὸ κέρας του ὁ Κλεόμβροτος. «Ἢ συναγαγεῖν πάλιν εἰς τὸ αὐτὸ καὶ συγκλεῖσαι τὴν τάξιν»· ἢ συγκεντρῶσαι πάλιν τοὺς δικούς τους καὶ παραθέσαι κατὰ τὴν τάξη τους. «Οὐ καθεστῶσιν, ἀλλὰ θορυβομένοις δι’ ἀλλήλων τοῖς Λακεδαιμονίοις ἐπιβαλών»· ὄχι κανονικὰ παρατεταγμένους, ἀλλὰ ἀνακατωμένους μεταξύ τους ἐπιτέθηκε στοὺς Λακεδαιμονίους.