Προανακριτικῆς διαστάσεις

Οἱ πολιτικὲς διαστάσεις τῆς Προανακριτικῆς μετροῦν πλέον στὴν πολιτικὴ δυναμικὴ τῆς χώρας, καθὼς κατατίθεται καὶ ἡ πρόταση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ἐνῶ ἡ ἀντιπαράθεση μὲ τὸ ΠΑΣΟΚ κορυφώνεται, μὲ τὴν διόγκωση καὶ τῶν παρεμφερῶν θεμάτων· ἡ ἀναμέτρηση θὰ κριθεῖ στὴν μυστικὴ ψηφοφορία τῆς Βουλῆς, ὁπότε καὶ θὰ φανεῖ ἡ συνοχὴ τῶν κομμάτων, ἀλλὰ ἡ ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας εἶναι ὁ πρῶτος παράγων. Οἱ πληροφορίες λένε ὅτι δὲν ἀπειλεῖται ἡ κυβερνητικὴ πλειοψηφία, καθὼς ἡ ὑποστήριξη τοῦ Ναπεολεοντίσκου πρὸς τοὺς κουκουλοφόρους προκαλεῖ ἀντιδράσεις καὶ στὸ ἐσωτερικὸ τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολιτεύσεως, πέραν τῆς ἀπεχθείας στὴν κοινὴ γνώμη· ἀρχίζουν καὶ ἀντιλαμβάνονται ὅλοι, ὅτι δὲν εἶναι ἄσχετα τὰ δύο θέματα κι ὅτι οἱ μονομερεῖς κατηγορίες κατὰ τοῦ Εὐαγγέλου Βενιζέλου, μὲ τὴν ἐξαίρεση τοῦ Γεωργίου Παπανδρέου, ἀποτελεῖ παραχώρηση πρὸς τὸ μετακομίσαν βαθὺ ΠΑΣΟΚ, μὲ τὶς διασυνδέσεις του στὸ παρακράτος καὶ στὶς ἀτλαντικὲς ἐξαρτήσεις. Οἱ κουκουλοφόροι ἔχουν πλούσια προῖκα.