Συνάντηση Σαμαρᾶ, Μέρκελ

Ἡ αὐριανὴ συνάντηση τοῦ πρωθυπουργοῦ μὲ τὴν Γερμανίδα καγκελάριο εἶναι ἡ τρίτη στὸ περασμένο ἑξάμηνο καὶ ἐπιβεβαιώνει τὴν ὁριστικὴ ἔνταξη τῆς Ἑλλάδος στὸν σκληρὸ πυρῆνα τῆς Εὐρωζώνης· ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ καὶ ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς ἐκπροσωποῦν τὶς δύο ἀκραῖες καταστάσεις τῆς ἑνιαίας ἀγορᾶς, τῆς ἀτμομηχανῆς τῆς οἰκονομίας της καὶ τῆς πλέον χρεωμένης χώρας, μὲ τὶς ἀκραῖες παρασπονδίες της τὴν προηγούμενη τριετία. Τώρα ταυτίζονται ἀπολύτως, ἀλλὰ καὶ εἶναι πλήρως πεπεισμένοι γιὰ τὴν πρόοδο τῆς Εὑρωζώνης καὶ τὴν ἐπίλυση τῶν προβλημάτων ὅλων τῶν ἑταίρων ἐντὸς αὐτῆς· τὸ μήνυμα εἶναι ἰσχυρότατο καὶ φθάνει σὲ ὅλες τὶς ἄκρες τῆς γηραιᾶς ἠπείρου. Ὁ πρωθυπουργὸς εἶναι σαφέστατος, ἡ ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας διασφαλίζεται μόνο μέσα στὴν Εὐρωζώνη, διότι μᾶς καλύπτει μὲ τοὺς ἀναγκαίους πόρους, ἀλλὰ καὶ ἀποτελεῖ ἐγγύηση γιὰ τὴν προσέλκυση ἐπενδύσεων ἀπὸ τρίτες χῶρες. Ἡ διεθνὴς συγκυρία αὐτὴν τὴν προϋπόθεση θέτει μὲ ἐπιτακτικὸ τρόπο.