Ζερὰρ Ντεπαρντιέ, Ρῶσος

Γάλλος ἠθοποιὸς Ζερὰρ Ντεπαρντιὲ συνάντησε τὸν Βλαδίμηρο Ποῦτιν καὶ πῆρε τὸ ρωσικὸ διαβατήριο, ἐνῶ στὴ συνέχεια πέταξε στὴν ὁμόσπονδη δημοκρατία Μορντόβια, ὅπου τοῦ πρότειναν θέση ὑπουργοῦ Πολιτισμοῦ· ὁ φόβος τῆς ἐπιβολῆς φορολογίας 75% στοὺς πλούσιους Γάλλους πλήττει πολλοὺς καλλιτέχνες. Μετὰ τὴν ἀπόδραση τοῦ Ζερὰρ Ντεπαρντιὲ στὸ Βέλγιο, μὲ κατάληξη τὴν Ρωσία, καὶ ἡ Κατρὶν Ντενέβ καὶ ἡ Μπριζὶτ Μπαρντὼ ἀπειλοῦν μὲ μετανάστευση στὴ Μόσχα· ἀπ’ τὴν ἐποχὴ τοῦ Μεγάλου Πέτρουτσαρικὴ αὐλὴ καὶ ἡ αριστοκρατία της εἶχαν ὡς καθημερινὴ γλῶσσα τους τὰ γαλλικά, ὁπότε ἐπανέρχονται στὴ γαλλομανία τους. Φυσικὰ ὑπάρχει καὶ ἡ πλευρὰ τῶν ἁπλῶν Γάλλων πολιτῶν, διότι αὐτοὶ φέρουν τὰ δυσβάστακτα βάρη τῆς φορολογίας.