Κολοράντο καὶ περιβάλλον

Στὶς προεδρικὲς ἐκλογὲς τῆς Ἀμερικῆς, στὴν πόλη Longmont τοῦ Κολοράντο, διενεργήθηκε ταυτοχρόνως δημοψήφισμα γιὰ τὴν ἀξιοποίηση τῶν σχιστολιθικῶν πετρωμάτων γιὰ παραγωγὴ φυσικοῦ ἀερίου· τὸ 59%  τῆς πόλεως τῶν 80000 κατοίκων ψήφισε κατὰ τῆς ἀξιοποιήσεως, καὶ μόνο τὸ 41% ὑπέρ. Ἡ ἀτλαντικὴ διαπλοκὴ ἀπέκρυψε τὴν εἴδηση, ἐνῶ τὶς ἴδιες μέρες πρόβαλε τὴν προπαγάνδα, ὅτι χάρις στὰ σχιστολιθικά της ἀποθέματα οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες θὰ καταστοῦν αὐτάρκεις ἀπὸ πλευρᾶς ἐνεργειακῶν πηγῶν καὶ θὰ κάνουν καὶ έξαγωγές· ἕνα δὲν εἶπαν, ὅτι κατὰ τὴν ἐπεξεργασία ἐκπέμπεται στὴν ἀτμόσφαιρα πολὺ μεθάνιο, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ἐπιδείνωση τοῦ φαινομένου τοῦ θερμοκηπίου. Τὶς προειδοποιήσεις αὐτὲς συνεκτίμησαν οἱ κάτοικοι τοῦ Longmont καὶ ἀπέρριψαν τὸ πρόγραμμα· προχθὲς μάλιστα στὴ γειτονικὴ πόληAurora, ἕνας σκότωσε τρεῖς καὶ μετὰ αὐτοκτόνησε.